Hướng dẫn chuyển ảnh thành ảnh chì bằng các công cụ online

07/08/2016 | 4779 | Quản trị viên | Khác

Hiệu ứng ảnh vẽ chì là hiệu ứng khá ấn tượng , bạn muốn có một bức ảnh vẽ chì mà không mất nhiều công sức

Chia sẻ vài trang tạo ảnh chì online cho các bạn muốn tạo qua vài nốt nhạc

1. Ephoto360.com

Phần tạo hiệu ứng vẽ : http://ephoto360.com/hieu-ung-ve-c1

Khá nhiều mẫu cho bạn chọn

Hướng dẫn chuyển ảnh thành ảnh chì bằng các công cụ online

Hướng dẫn chuyển ảnh thành ảnh chì bằng các công cụ online

Ảnh chì phong cách mới 

Hướng dẫn chuyển ảnh thành ảnh chì bằng các công cụ online

Trang rất dễ sử dụng : chọn hiệu ứng và upload ảnh của bạn cần tạo -> Nhấn nút tạo là có ảnh chì khá ưng 

http://ephoto360.com