Hướng dẫn kiếm tiền online bằng viết blog

21/08/2016 | 1966 | Quản trị viên | Kiếm tiền online

Nếu bạn đã thử các cách kiếm tiền online mà vẫn chưa thấy có tiền hay không hiệu quả, thì kiếm tiền qua viết blog từ hệ thống vblog 24 là một gợi ý cho bạn

1. Vblog24.com là gì và kiếm tiền online như thế nào ?

+ Về vblog24.com là hệ thống tạo blog online bạn chỉ cần chọn subdomain và thực hiện các bước đăng ký tài khoản đơn guản bạn đã có ngay trang blog và quản trị để tạo các danh mục và viết chia sẻ các bài viết của bạn

Bước 1: đăng ký

Truy cập http://vblog24.com  nhấn đăng ký

Bước 2: Tạo danh mục cho bài viết: ở đây danh mục 2 lớp Category-> subcategory 

Bước 3: Post bài viết đầu tiên

- Sau khi lên khung về danh mục lĩnh vực bạn quan tâm và có khả năng chúng ta sẽ xây dựng nội dung và quảng bá các bài viết đến mọi người. Ví dụ bạn đam mê mạng công nghệ : viết về thủ thuật điện thoại, facebook, gmail..., về xã hội viết các tư vấn hay tổng hợp các kinh nghiệm hay ..

Tóm lại nội dung bạn hoàn toàn cbur động và sáng tạo nên , khoảng 30 bài viết và 200 lượt truy cập ngày bạn sẽ thấy quảng cáo tự xuất hiện trên trang blog của bạn (bạn cũng có thể yêu cầu vblog24 bật view quảng cáo demo cho bạn xem )

Bước 4: Duy trì nội dung và quảng bá 

...đang cập nhật bài viết...