Các cách chỉnh sửa file host trên Macbook nhanh gọn

26/07/2016 | 2071 | Quản trị viên | Thiết bị

Các cách chỉnh sửa file host trên Macbook nhanh để vào facebook bị chặn hay bạn cần thay đổi địa chỉ để crack phần mềm ( photshop. .....).., với mấy ông lập trình web để tạo domain local ..

Cách 1: Sửa trực tiếp.
Bước 1: Vào Finder. Gõ tổ hợp phím: Command + Shift + G. 
Khi cửa sổ tìm kiếm hiện ra ta gõ: "/etc/" và nhần Go
Screen Shot 2014-02-26 at 14.44.02.
Screen Shot 2014-02-26 at 14.44.09.
-Bước 2: Bây h các bạn chỉ cần mở file host ra bằng một trình đọc txt rồi paster đoạn ip mà các bạn bạn cần vào đó. Save lại là ok.
- Trong trường hợp file host không cho lưu lại vào vị trí cũ thì các bạn có thể lưu vào màn hình rồi sau đó ghi đè lên file host có sẵn:

Cách 2: Sử dụng Terminal
Bước 1: Mở Terminal (trong Application/Utilities)
Gõ vào đó lệnh " sudo nano /private/etc/hosts" nhấn enter và nhập mật khẩu ấn tiếp enter. 
-Chú ý khi nhập mật khẩu thì mật khẩu sẽ không hiện lên trên Terninal.

Screen Shot 2014-02-26 at 14.49.40.
-Bước 2: sau khi bạn nhập mật khẩu ta sẽ được như hình.
Screen Shot 2014-02-26 at 14.50.14.

- Dán đoạn ip của bạn vào của sổ. Sau đó nhấn Sửa và nhấn Ctr+O để lưu, Ctrl+X để thoát.
-Có thể cần chạy thêm dòng lệnh để xác nhận thay đổi:
sudo killall -HUP mDNSResponder

Các ý kiến vui lòng comment nhé