Thử tập tành duy trì thói quen viết blog trở năm 2022

04/02/2022 | Thanh Tâm 435 view
Sau nhiều năm mua miền để đó, các công việc chính chính của mình đã gòn gọn, 2022 Thử tập tành duy trì thói quen viết blog trở lại mong muốn duy trì được thói quen và chi sẻ được vài đều gì đó hay ho


Blog được sử dụng trên nền tảng  CMS blog của Yogroup mình build mấy năm để tạo các site blog nội bộ cho các mục đích seo làm vệ tinh đẩy cho các trang hiệu ứng ảnh

Một năm khởi đầu từ mùa xuân một đời khởi đầu từ tuổi trẻ Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội

(Bác Hồ)

Thử tập tành duy trì thói quen viết blog trở năm 2022(Ảnh: internet)

Từ khoá bắt đầu năm 2022