Quy trình đổi bằng lái xe oto, xe máy sang bằng nhựa và hạn đổi

16/10/2016 | 2544 | Quản trị viên | Tiện ích

Bài viết cùng cấp quy trình và thời gian đổi bằng lái xe otot và xe máy sàng thẻ nhựa. Để đổi giấy phép lái xe từ bìa giấy sang thẻ nhựa (PET), chủ phương tiện có thể đến Tổng Cục đường bộ và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh. Thời hạn đổi giấy phép lái xe ôtô là ngày 31/12, còn đối với xe môtô đến năm 2020 mới hết hạn.

Quy trình đổi bằng lái xe oto, xe máy sang bằng nhựa và hạn đổi